ระบบห้องประชุมไร้สายขนาดเล็ก (Stand Alone System)

150630_329762537137076_1288730987_n (1) 16e56cdc53aff4b297bee859eb48d52e

ระบบห้องประชุมไร้สายขนาดเล็ก (Stand Alone System)

Brochure : Stand Alone System

 • ด้วยเทคโนโลยี B-CDMA จึงทำให้สามารถติดตั้งระบบได้ง่าย
 • ไม่ต้องเจาะอาคาร ไม่ต้องเดินสายไฟ (วงประชุมในพื้นที่เปิดโล่ง ขนาดไม่เกิน 60×60 เมตร)
 • ไม่มีสัญญาณรบกวนจากระบบไร้สายอื่น และไม่รบกวนระบบไร้สายอื่นๆ
 • ชุดอุปกรณ์ฯ ทั้งหมดบรรจุรวมอยู่ในกล่องพร้อมเคลื่อนย้ายไปใช้งานตามห้องต่างๆ หรือแม้แต่นำไปใช้นอกสถานที่
 • เป็นระบบที่ทำงานไม่ยุ่งยาก คุ้มค่ากับการติดตั้ง
 • ใช้งานง่ายมาก แค่กดปุ่มขอพูดบนแท่นอุปกรณ์
 • ประธานฯ กดปุ่มปิดไมโครโฟนของคนอื่นได้
 • ระบบจัดคิวคนขอพูดให้อัตโนมัติตามลำดับการกดปุ่มขอพูด
 • ประธานปิดประชุมด้วยการกดปุ่มครั้งเดียวบนตัวอุปกรณ์สำหรับประธานเพื่อปิดไมโครโฟนทุกตัวที่อยู่ในห้องพร้อมกัน
 • เสียงดังชัดเจน เสียงออกลำโพงตรงกับจังหวะปากของคนพูด (ไม่มีจังหวะหน่วงเวลา)
 • บันทึกเสียงของการประชุมได้อย่างชัดเจนด้วยสายเสียบเข้าช่องไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถือ หรือของเครื่องบันทึกดิจิตอลอื่น เช่น MP3 Player, Notebook PC, Tablet PC ฯลฯ
 • ขยายระบบง่าย แค่เพิ่มจำนวนชุดอุปกรณ์ฯ  แบ่งกลุ่มย่อยไปใช้งานได้ตามจำนวนชิ้นอุปกรณ์สำหรับประธานที่มีอยู่

ระบบไมค์ประชุม-ขนาดเล็ก

map-ระบบไมค์ประชุม-ขนาดเล็ก

Seat-ระบบไมค์ประชุม-ขนาดเล็ก