ระบบอำนวยการประชุมไร้สาย

Digital Wireless Conference System

021a07f69ec74016406336398ea217a1  Black-chairs-design-for-modern-minimalist-conference-room

ระบบอำนวยการประชุมไร้สายบนคลื่นวิทยุดิจิตอลความถี่ 2.4 GHz ด้วยเทคโนโลยี B-CDMA และ PicoCast ยี่ห้อ Hayaco ผลิตในเกาหลีใต้

ประโยชน์ใช้งานของระบบฯ ไร้สาย

1.ยกอุปกรณ์สำหรับประธานและสำหรับผู้ร่วมประชุมไปตั้งในห้องไหน ก็สามารถใช้ห้องนั้นเป็นห้องประชุมได้ในทันที ไม่ต้องเจาะอาคาร ไม่ต้องเดินสายไฟ (วงประชุมในพื้นที่เปิดโล่ง ขนาดไม่เกิน 60 x 60 เมตร)
2.ชุดอุปกรณ์ฯ ทั้งหมดบรรจุรวมอยู่ในกล่องพร้อมเคลื่อนย้ายไปใช้งานตามห้องต่าง ๆ หรือแม้แต่นำไปใช้นอกสถานที่
3.ใช้งานง่ายมาก แค่กดปุ่มขอพูดบนแท่นอุปกรณ์
•ระบบจัดคิวคนขอพูดให้อัตโนมัติตามลำดับการกดปุ่มขอพูด
•ประธานฯ กดปุ่มปิดไมโครโฟนของคนอื่นได้
•ประธานปิดประชุมด้วยการกดปุ่มครั้งเดียวเบนตัวอุปกรณ์สำหรับประธาน เพื่อปิดไมโครโฟนทุกตัวที่อยู่ในห้องพร้อมกัน
4.เสียงดังชัดเจน เสียงออกลำโพงตรงกับจังหวะปากของคนพูด (ไม่มีจังหวะหน่วงเวลา)
5.ไม่มีสัญญาณรบกวนจากระบบไร้สายอื่น และไม่รบกวนระบบไร้สายอื่น ๆ
6.ใช้พูดต่อเนื่องได้นานอย่างน้อย 48 ชั่วโมง แสดงระดับไฟในแบตเตอรี่ของแต่ละอุปกรณ์ ทำให้จัดการเรื่องการชาร์ตไฟทำได้ง่าย
7.บันทึกเสียงของการประชุมได้อย่างชัดเจนด้วยสายเสียบเข้าช่องไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถือ หรือของเครื่องบันทึกดิจิตอลอื่น เช่น MP3 Player, Notebook PC, Tablet PC ฯลฯ
8.ขยายระบบง่าย แค่เพิ่มจำนวนชุดอุปกรณ์ฯ
9.แบ่งกลุ่มย่อยไปใช้งานได้ตามจำนวนชิ้นอุปกรณ์สำหรับประธานที่มีอยู่
   
ประโยชน์ใช้งาน (เพิ่มเติม) ของระบบฯ ไร้สายขนาดใหญ่ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์
1.ให้มีผู้ควบคุมระบบอุปกรณ์ฯ ต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ควบคุม
2.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล
3.ระบบควบคุมกล้อง VDO ประจำห้องประชุมให้หันไปถ่ายการพูดของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนโดยอัตโนมัติ พร้อมนำภาพขึ้นจอใหญ่
4.บันทึกเวลา ภาพ และเสียงระหว่างการพูดของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคน
5.มีระบบลงคะแนนเสียงเป็นมติของที่ประชุม (Voting System)
 -เตรียมญัตติได้ทั้งล่วงหน้าและในระหว่างประชุม (ผ่านทางผู้ควบคุมระบบฯ)
 -แสดงผลการลงคะแนนด้วยเครื่อง Projector ผ่านโปรแกรม PowerPoint
 -บันทึกคะแนน-มติที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
6.เชื่อมต่อระบบภาพ-เสียงเพื่อถ่ายทอดออกไปที่อื่น (ผ่าน Mixer)
Feature