ระบบกระจายเสียงไร้สายสำหรับสถาบันการศึกษา

แผนผังระบบสถาบันการศึกษา

POWER LINK “ Campus Series” Model : C-900

ชุดลำโพงไร้สาย สำหรับสถานศึกษา

ชุดเครื่องส่ง  จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

 • เครื่องส่ง UHF 920-925 MHz.   จำนวน  1  เครื่อง
 • ชุด  Work  Station  + Telephone Hybridge    จำนวน 1  ชุด
 • เครื่องจ่ายไฟ  (POWER  SUPPLY)     จำนวน 1  เครื่อง
 • หูฟังแบบครอบศีรษะ    จำนวน  1  ชุด
 • แผงเสาอากาศของเครื่องส่งพร้อมสายนำสัญญาณ    จำนวน 1  ชุด
 • วิทยุ AM/FM      จำนวน  1  เครื่อง
 • เครื่องเล่นวีซีดี และ MP3    จำนวน  1  เครื่อง
 • ไมโครโฟนชนิดไดนามิคพร้อมขาตั้ง    จำนวน  1  ชุด
 • โทรศัพท์มาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง     จำนวน  1  ชุด
 • โต๊ะวางอุปกรณ์พร้อมเก้าอี้    จำนวน1  ชุด
 • รีโมท คอนโทรล Infrared        จำนวน 1  เครื่อง  (ใช้โปรแกรมรหัสประจำเครื่องรับลำโพงไร้สาย)
 • ลำโพงมอนิเตอร์   จำนวน  1  เครื่อง

 

            Specification :

·       ความถี่ใช้งานย่าน   920-925   MHz.**  

·       กำลังส่ง 30 mW 50 ohm

·       การผสมสัญญาณ  FM. NARROW BAND

·       ค่าเบี่ยงเบนความถี่แบบมาตรฐาน  +  0.0005%    ที่ -30C   ถึง  +60C

·       การกำจัด SPURIOUS EMISSION  (คลื่นรบกวน) ที่  -60  dB

·       กำลังไฟ 13.8 VDC 1A

              Main Feature  : C-900 , C-900N

·       ควบคุมการทำงานด้วยระบบ MMCS Technology ( Multi Micro Controller System)

·       ควบคุมการใช้งานของครื่องรับ  ด้วยปุ่มอิสระ 256โซน   

·       สามารถตั้งเวลาออกอากาศอัตโนมัติได้วันละ 5 โปรแกรมอิสระ

        ได้ตลอดทั้งสัปดาห์ และสามารถทำงานตามโปรแกรมได้ โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุม

·       แสดง วัน เวลา โปรแกรม และสถานการณ์ทำงานผ่านจอ LCD

·       ชุด Work Station มีระบบ Telephone Hybridge รับสัญญาณเสียงจากโทรศัพท์มาออก

         อากาศขณะจัดรายการสด และสามารถสั่งเปิด-ปิดระบบการทำงาน เพื่อประกาศเหตุฉุกเฉิน

        ขณะไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุม ณ สถานีส่ง

·       มีมิกเซอร์สเตอริโอ รับสัญญาณได้จาก  MIC และ  LINE

·       สามารถต่อพ่วงกับ เครื่องเล่นเทป , วิทยุ ,เครื่องเล่น CD/MP3 , ลำโพงมอนิเตอร์ และไมโครโฟน

·       สามารถถ่ายทอดเสียงการประชุม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ออกเป็นรายการสดได้

·       ทันสมัย สวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน

* รุ่น C900N

 

ชุดเครื่องรับ  MODEL :  R-900 แต่ละชุด  ประกอบด้วย

 

 • เครื่องรับพร้อมภาคขยาย    จำนวน  1  เครื่อง 
 • ไมโครโฟนแบบไดนามิก      จำนวน 1  ชุด
 • เสาอากาศยากิ 3E พร้อมสายนำสัญญาณ   จำนวน   1  ชุด
 • ลำโพงติดผนัง จำนวน ตามความเหมาะสมของพิ้นที่ ( รูปแบบตามความต้องการของลูกค้า)

             Specification :

 

·       ความถี่ใช้งานย่าน   920-925   MHz.**

·       ความไว   1.8 uV/12dB SINAD 50 ohm.

·       ภาคขยายเสียง  50 W (RMS) 18 ohm.

·       OUTPUT IMPEDANCE   4-16 ohm.  

·       ตั้งรหัสประจำเครื่อง   อินฟราเรด Remote Control

·       ตั้งความดังของเสียง  Volumeและ อินฟราเรด Remote Control

·       แหล่งจ่ายไฟ   220VAC 50Hz.

·       กำลังไฟฟ้า  15W ( Stand By) 22W (Active)

 

             Main Feature  : C-900 , C-900N

·       ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

·       ระบบ Wirelessติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสาย

·       มีVolumeปรับความดังของเสียงประชาสัมพันธ์ได้

·       มี Microphone Inputเพื่อทำเป็นเครื่องขยายเสียงช่วยสอนได้

·       มี Volume ปรับความดังของMicrophone อิสระ

·       มี AUX Inputสำหรับเปิด เทป ซีดี สื่อการสอนได้

·       มี Volumeปรับความดังของ AUX ได้อิสระ

·       มีสวิทซ์ เปิด-ปิด เมื่อต้องการใช้ Microphone /AUX

·       มีรหัสปิด- เปิด โดยไม่ซ้ำกันถึง 256 โซน ทำให้สั่งงาน ปิด-เปิดจากแม่ข่าย แต่ละ

                              โซนได้อย่างอิสระ

·       แต่ละโซนสามารถติดตั้งเครื่องรับได้ไม่จำกัดจำนวน

·       ไม่ต้องขออนุญาต ถูกต้องตามกฎกระทรวงฯ

 

** กฎกระทรวง กำหนดให้วิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมบางประเภทได้รับยกเว้นไม่ต้อง

                            ได้รับใบอนุญาต พ.ศ.2547

                            ข้อ 2 วงเล็บ(1)…..ไมโครโฟนไร้สายความถี่ 902-960 MHz.กำลังส่งไม่เกิน 30 มิลลิวัตต์

 

………………………………………………………………………………………………….