หลอดไฟ LED รุ่น DC48-60Volt

จำหน่ายหลอดไฟ LED

สำหรับระบบไฟเตือนสัญญาณการบิน (OB Light)

รุ่น DC48-60Volt

LEDP5