หลอดไฟ LED รุ่น DC12Volt

จำหน่ายหลอดไฟ LED

สำหรับระบบไฟเตือนสัญญาณการบิน (OB Light)

รุ่น DC12Volt

LEDP4