หลอดไฟ LED รุ่น AC220Volt 50Hz.

จำหน่ายหลอดไฟ LED  

สำหรับระบบไฟเตือนสัญญาณการบิน (OB Light)

รุ่น AC220Volt 50Hz.

LEDP2

 

LED Bulb