ระบบกระจายข่าวไร้สาย

Logo alltech(Color)

เครื่องกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของบริษัท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีความภาคภูมิใจ  ด้วยเทคโนโลยี ที่แตกต่างจากระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารอื่นๆ  ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ถูกพัฒนาขึ้นเป็นระบบไร้สาย และรวมฟังก์ชั่นการใช้งานไว้อย่างครอบคลุม  หลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ รับความไว้วางใจ และการสนับสนุน จากลูกค้าหลายหน่วยงาน  โดย ความเชื่อมั่นที่ทางท่านมอบให้บริษัท จะเป็นแรงจูงใจให้บริษัท ไม่หยุดที่จะคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์  สร้างสรรค์เทคโนโลยี  ตระหนักถึงคุณภาพ  และสร้างงานบริการหลังการขายให้ท่าน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ไม่เคยทิ้งงาน