ตู้ควบคุมระบบไฟเตือนสัญญาณการบิน

ตู้ควบคุมระบบไฟเตือนสัญญาณการบิน (Ob-Struction Light Control Unit)
Model :OBL-330L 
หมายเหตุ – ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่้ม
เป็นชุดควบคุมหลอด Ob-Struction Light ชนิด LED ที่ใช้งานกับเสาสูง อาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีความสูง สามารถควบคุมหลอด LED ได้สูงสุดถึง 6 หลอด

Brochure OB LIGHT CONTROL-UNIT